Blogolj!

A vatikáni celeb újabb szöget vert Krisztus testébe


Lassan félve kattintok a Ferenc pápának mondott vatikáni celebbel kapcsolatos hírekre, attól tartva, hogy újabb pofon csattan a hívek arcán. Na, most ennél sokkal súlyosabb dolog történt. Ferenc arról értekezett egy német liberális lapban, hogy meg kellene engedni a nős férfiak pappá szentelését. 

Megint meggyalázta Krisztus Anyaszentegyházát

Merthogy nagy a paphiány… és szerinte ez lenne erre a jó megoldás.

Nos, ezek a hányaveti szavak, ez a valótlan állításra épülő ostoba feltételezés, ez sokkal súlyosabb bűn, mint amit a vatikáni celebtől már megszoktunk. Sokkal súlyosabb bűn az egyszerű hívők állandó kárhoztatásánál, sokkal súlyosabb bűn a migránsok pátyolgatásánál is.

Ez egy méretes szög Krisztus szenvedő testébe beverve. Ez hitünk, Egyházunk évezredes alapjait kérdőjelezi meg.

Mit mond minderről Jézus?

 "Csak az fogja ezt fel, akinek megadatott. Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel!"

Nagyon úgy tűnik, hogy sajnos a vatikáni celebnek nem adatott meg, hogy fölfogja Krisztus szavait.

És nem mellékesen a tények is cáfolják már az alapvetéseket is, miszerint csökken a papi hivatások száma, és hogy a cölibátus eltörlése lenne erre a megoldás. Az első állítás hazugság, a második állítás pedig hülyeség. Íme:

„Az Apostoli Szentszék papsággal foglalkozó hivatala, a Klérus Kongregáció 2000-ben kiadott egy nyilatkozatot, melyben az áll, hogy a hivatási krízis megszűnőben van, és ezt a statisztikai adatok is jól mutatják: a papi hivatásra egyre emelkedő létszámban jelentkeznek a világon. A hivatások száma csak Európában csökken vagy stagnál a lakosság számához viszonyítva.

Emellett a protestánsok, főként a lutheránusok között is komolyan csökken a lelkészi hivatások vállalása. Ez pedig világosan megmutatja, hogy nincs összefüggés a hivatások száma és a cölibátus között.”

Csak abban reménykedhetünk, hogy mindez nem szólt másról, minthogy a vatikáni celeb megint a címlapokra akart kerülni és ezért mondott valami nagyot… Krisztus testén pedig eggyel több a vérző, nagy seb…

2
https://demagog.blogstar.hu/./pages/demagog/contents/blog/36147/pics/lead_800x600.jpg
demagóg,ferenc pápa,jézus krisztus,vatikán,vatikáni celeb
 

Hozzászólások

A bejegyzésre 2 db hozzászólás érkezett!
Ernő 2017-03-19 10:51:06
Végre egy normális pap. Pápa.
Válaszolok
Kitalátor
Kitalátor 2017-03-14 15:17:16
Nagyon nem. Ezzel a lépésével kihúzta a cölibátus tabujának (bálványának) elrozsdált szegét Krisztus szenvedő testéből. A fenti idézet félreértelmezett interpretálása semmit sem bizonyít. Maga a Kőszikla, Péter apostol is nős volt - és félt az anyósától. Pontosan Jézus fenti szavai mutatják a keleti kereszténység kétezer éves gyakorlatának helyességét: aki házas emberként tudja hirdetni a szeretetet, tegye úgy, aki megnyomorítva is képes rá, az ne tartsa vissza magát, és aki képes önként vállalni a szüzességet (amely soha nem egyenlő a nőtlenséggel), az bátran vállalhassa Istenért, ő se legyen kiközösítve. Azt már a Teremtő is látta, hogy "Nem jó az embernek egyedül". Vagy családban éljen, vagy szerzetesközösségben, de a szabadon választott szingliség nem igazán keresztény életforma.
Az eretnekséggel nem igazán vádolható, egyébként keményen cölibátus-párti Barsi Balázs ofm atya sem véletlenül tesz egyenlőségjelet a házassági és a szerzetesi fogadalom megtartásának nehézsége közé.
Most is vannak nős, családos katolikus papok, a keleti katolikus egyházakban. Van két, csöppet sem üdítő kivétel, az amerikai és a görögországi görögkatolikus egyház. Az amerikai csak úgy tud létezni, hogy Ukrajnából és Szerbiából mennek oda fiatalok papnak, mintegy lemondva a lemondásról, a görögországiakat meg már egy nős, családos magyar pap segíti ki, akkora a paphiány.
Ha ezt megvalósítják, talán igazságot szolgáltatnak azoknak a szenvedéstűrő számkivetetteknek is, akiket nős, családos férfiként szenteltek titokban pappá a kommunista terror alatt az egykori Csehszlovákiában, és akiknek a demokrácia, a vallásszabadság azt hozta, hogy kirázták őket a reverendájukból, mintegy hálából. A helyüket meg nem töltötte be senki. A fülöp-szigeteki és afrikai papok meghatározóan a legfejlettebb gazdaságú országok egyházmegyéit segítik ki, nálunk talán csak egy sváb faluban van egy (ha még ott van) közülük.
Válaszolok

Ezeket a cikkeket olvastad már?