Blogolj!

Merkelék megaláztak minket és az arcunkba köptek


Egy megdöbbentő és fájdalmasan való nyílt levél a német kancellárnak és a muzulmán csürhe beözönlését támogató európai politikusoknak címezve! 

megengedi magának, hogy beleegyezésünk nélkül kvótákat szavaztat meg, hogy kötelesek legyünk ezeket az embereket négyünk országába szintén befogadni és ugyanolyan bőségesen eltartani, mint Ön?

Lealacsonyítottak és arcunkba köptek!

"Emlékeznek a lengyel szerelőre?

Merkel Német Kancellár Tisztelt Kormánya!

Szeretném önt megszólítani Csehország, Szlovákia, Magyarország és Lengyelország polgárainak nevében. Fel akarom idézni azokat az időket, amikor a Visegrádi 4-ek ezen országait kellett volna felvenni az EU-ba. Emlékszik ezekre az időkre? Emlékszik ezen idők fenoménjára; a tréfás rövidítéssel „lengyel szerelő”-ként ismert fenoménra?

Akkor az EU országok és polgáraik amiatt aggódtak, hogy a V4-eknek az EU-hoz való csatlakozása után, nehogy elárasszák az önök munkaerőpiacát tömegével a mi polgáraink.

A poszttotalitárius, posztkommunista országok részére az Önöknél szokásos munkabérének nagysága valóban lényeges vonzerőt jelentett ezen országok polgárainak szemében. De ez a négy ország alázattal respektálta az Önök aggályait. Elfogadtuk a tényt, hogy félnek attól, hogy a „lengyel szerelők” elfoglalják az önök munkahelyeit. Türelmesen megértettük, hogy amikor ezeket az aggályokat a német polgárok kinyilvánítják, ezt azon érzéseknek köszönhetően teszik, amikhez mindenkinek joga van, ha valami újdonság jelentkezik. Nem állhatom meg, hogy ne említsem meg azt, hogy akkortájt a polgáraikat, az érthető aggályaik miatt nem büntették és nem gúnyolták xenofób szitkokkal. Az aggályok kifejtése és a körülöttük zajló vita akkoriban Németországban legális volt.

Nem is tudják, mennyire lealacsonyítottak minket!

Belátva azt, hogy egyes polgáraik minket veszélyként foghatnak fel, elfogadtuk az Önök által meghatározott feltételeket. A munkaerő szabad mozgásának bevezetésére "ideiglenesen" 7 évet szabtak meg. Mi megértettük önöket és minden további nélkül elfogadtuk. Országaink határainak megnyitását a schengeni térség előtt átmeneti 4 évre ugyancsak nem kommentáltuk, hanem alkalmazkodtunk. Az EU-ba olyannyira óvatosan léptünk be, ahogyan ezt megkívánták, éspedig azon okból kifolyólag, hogy elhessegessük félelmeiket, miszerint mi rögvest ugyanazon feltételek mellett megyünk dolgozni, amilyenek mellett az önök szerelői dolgoznak! Nem akartunk többet. Csak munkát, de önök ettől is féltek.

El tudja képzelni a lealacsonyításnak ezt az érzését? El tudja képzelni, vajon hogyan érezheti magát a V4-ek polgára, amikor ma látja, hogy emberek, ki tudja honnan, identifikálatlanul, beazonosítatlanul, önhöz, a Mama Merkelhez, végtelen sorokban jöhetnek anélkül, hogy respektálnák a schengeni határok átlépésének és a térségben való mozgásnak a szabályait… Ráadásul teljes mértékben ellentétesen a rendes menekültügyi eljárás törvényeivel?

Tudja, mennyire lealacsonyítva érezzük magunkat, amikor nekik azonnal sokkal magasabb juttatásokat adnak, mint ami a „dolgozó lengyel szerelő” fizetése lenne?

A német kormány arcul köpött bennünket!

Minden további nélkül engedte, hogy polgáraik minket kritizáljanak, és mi tudtuk, hogy – tisztelve a szólásszabadságot, amit értékeltünk, mivelhogy nekünk újdonság volt – kötelességünk magunkról ezt hallanunk. Ámde ma, a névtelen idegen hordákat az Önök polgárai nem kritizálhatják. Nem szabad neki egyet nem érteni a bőséges adományokkal, amit az ő adójából ön ad a bevándorlóknak.

És az ilyen lealacsonyítás után, amit velünk szemben elkövet azzal, hogy velünk másképpen, sokkal de SOKKAL szigorúbban tárgyalt, az Európai Parlamentben megengedi magának, hogy beleegyezésünk nélkül kvótákat szavaztat meg, hogy kötelesek legyünk ezeket az embereket négyünk országába szintén befogadni és ugyanolyan bőségesen eltartani, mint Ön? Nem tudom ezt másképp összefoglalni, mint hogy a német kormány és az Európai Parlament az arcunkba köpött!

Befejezésül németországi barátainkat ez úton szeretném szivélyesen üdvözölni és megkérni őket, hogy éljék bele magukat a V4-ek polgárainak gondolataiba és minden demokratikus eszközzel vessenek véget Angela Merkel kormányának, aki minket így meggyaláz.

Petr Hlaváč, Czech Republic

(Cseh szövegből fordította: Sz.A.)"

A szöveget e-mailen kaptam megjelentetésre egy jó barátomtól. Nem tudom, valóban megjelent-e, így jelent-e meg cseh eredetiben. De nem is érdekel. amit ugyanis a szöveg leír, az sajnos maga a valóság, így természetesen közreadtam.

2
https://demagog.blogstar.hu/./pages/demagog/contents/blog/26289/pics/lead_800x600.jpg
angela merkel,beözönlés,bevándorlás,európai unió,lengyel szerelő,migránsok,muzulmán horda
 

Hozzászólások

A bejegyzésre 2 db hozzászólás érkezett!
Károly 2016-04-18 08:20:44
Akinek a családtagja kénytelen - kelletlen részt vett a II.-ik v. háborúban a németek oldalán, - apám sajnos részt vett - annak talán meséltek egy - két dolgot a németek bajtársiasságáról! Többek között apám nekik (is) köszönhette a két év szibériai hadifogságot, mert egy visszavonulás alkalmával a visszavonuló németek nem engedték felszállni őt hetedmagával a teherautóra! Már akkor is kiütközött az ami azóta is tart a vezető politikusaik között, a"BAJTÁRSIASSÁG" teljes hiánya! Ezért én nem lepődök meg a viselkedésükön,semmi sem változott! Így kéne ezek után is kezelni a dolgokat!
Válaszolok
Péter 2016-04-04 22:22:11
Már régóta ugatom, hogy kéne egy rohadt nagy összeurópai tüntetéssorozat, de akkora, hogy abba beleremegjen Brüsszel is, meg Berlin is!
Egy nemzeteken átnyúló, több napig tartó, váltakozó helyszínekkel megtartott, aránylag szolid felfordulás, hogy jelezzük a mocsadék politikusoknak, nem hagyjuk magunkat mészárszékre vinni.
Válaszolok

Ezeket a cikkeket olvastad már?