Blogolj!

Orbán-Merkel különmeccs: a pontozóknál Orbán vezet


Akár Dávid és Góliát harcaként is leírhatnánk azt a különmeccset, amelyet a bevándorlás tekintetében vív Merkel és Orbán. A pontozóknál, azaz a szavazóknál - nagyon úgy tűnik - Orbán áll nyerésre. Az agyafúrt Dávid ismét legyőzni látszik az elbizakodott Góliátot…

Meghökkentő az a frusztráció, amellyel Angela Merkel, Németország kancellárja rendszeresen ráront Orbán Viktor magyar kormányfőre. A német vezető frusztráltsága érhető, ám nem elfogadható.

A beözönlő muszlim hordák okozta válság előtt úgy tűnt, Angela Merkel teljhatalommal bír Európában. A korábbi egyenrangú partner, Franciaország is a másodhegedűs szerepére kényszerült. A görög válság idején pedig egyenesen úgy tűnt, hogy az uniós intézményrendszert is valójában a német kancellár vezeti. Angela Merkel pénzügyi-, politikai- és médiahadosztályai pár hónap alatt valósággal elgázolták nem csak a görög vezetést, hanem tulajdonképpen Görögország minden olyan polgárát, amely változásra vágyott. Azaz a nagy többséget. És ezzel együtt elnémítottak mindenkit, aki rokonszenvvel figyelte, netán követni akarta a görögöket. A megalázott görög vezetés az eredetinél is rosszabb helyzetbe kerülve a teljes kapituláció választotta. Cserébe maradhatott az ország élén, de immáron nem mint választott szabadságharcosok, hanem mint Merkel dróton rángatott helytartói, akiket az ország további kizsigerelése érdekében a nép nyakára ültettek.

Merkel hatalma csúcsán volt, úgy érezhette, nem hogy olyan nincs aki ellent tudna állni, de még olyan se, aki ellent merne mondani neki.

Aztán jött a muzulmán beözönlés. Merkel az idegenekkel kapcsolatban szokásos német álláspontot gondolkodás nélkül vezette elő ebben az esetben is. Talán meglepetésként érhette a dolog, talán nem volt erre ideje figyelni Görögország legyalulása közben, mindenesetre nem gondolta végig a következményeket és rosszul mérte föl a helyzet súlyosságát. Amikor pedig ráébredt arra, akkor már késő volt „észrevétlenül” módosítani. Hiszen Európában jelen volt egy olyan politikus, aki minden nap emlékeztette Merkelt a hibájára. Nem támadta Merkelt, csak éppen elmondta a véleményét és másként döntött, mint ahogy a német kancellár előírta.

És ráadásul sikeres volt. Mert minden külső és belső támadás ellenére ma már egészen nyilvánvaló, hogy Orbán rendkívül sikeresen oldotta meg a menekültválságot. Nem csak Magyarországon, hanem példát mutatva a többi országnak is.

Merkel pedig már nem tudott háttérdiplomáciát alkalmazva elsimítva visszakozni, már nem tudja jelentős arcvesztés nélkül megoldani az Európa elsőszámú problémájává váló muzulmán beözönlést.

Merkel első szavára ugyanis már az év első felében hadba indultak a görögök ellen bejáratott sikeres pénzügyi-, politikai- és médiahadosztályai, ezúttal Orbán és Magyarország ellen. A magyar kormányfő azonban, igazi, józan paraszti ésszel bíró politikusként fölkészülten várta a támadást. Először csak hazai terepen, Magyarországon győzte le Merkel „hadosztályait”. De ezúttal nem elégedett meg ennyivel, tanulva Ciprasz sorsából, vissza is támadott. Ezzel alaposan meglepte nem csak Merkelt, hanem mindazokat a politikusokat, elsősorban a szomszéd országokban, akik agyatlanul nagyon beleálltak az Orbán ellenes hadjáratba, így remélve jó pontokat Merkelnél. Alaposan pofára esett az osztrák, a horvát, majd a román kormányfő is, a szerb pedig gyorsan különbékét kötött az első vereség után Orbánnal.

Mindeközben Orbán arra a példátlan sikerre is képes volt, hogy a koncentrált és egyre dühödtebb támadások közepette ne csak védekezzen, hanem visszatámadjon, majd szövetségeseket találjon Merkel ellen. És már nem csak hatalom nélküli pártokat, mint Ausztriában, hanem kormányfőket, kormányokat, mint például a szlovákot, a cseheket, több esetben a lengyelt. És ami még ennél is megdöbbentőbb és fájdalmasabb lehet a német kancellár számára, az az, hogy Angela Merkel hátországában, Bajorországban is egyértelmű és nagyon erős szövetségesre talált Orbán.

Merkel, fogcsikorgatva próbál más megoldásokat keresni, mint Orbán, de egyre nyilvánvalóbb, hogy sok más lehetőség nincs, mint amiket a magyar kormányfő javasolt. Ráadásul az agyatlan „szövetségei” is egyre jobban szorongatják a német kancellárt, a bukástól félve. A hűséges kutyába lemenő osztrák kancellár és horvát kormányfő már egyenesen a közeli bukástól retteg, és kétségbe esve kér támogatást Berlintől. E támogatás pedig értelmezésükben annyit jelent, hogy Németország azonnal fogadjon be minden menekültet Ausztriából és Horvátországból. Na, ez az, amit Merkel már nem tehet meg, nem tud megtenni. Egyrészt mert a német átlagpolgárnak egyre inkább érzékelhetően elege van a muzulmán hordák befogadásából, másrészt pedig mert ezen polgárok naponta szembesülnek azzal, hogy igenes is van más és főleg sikeres megoldás a menekültválságra, mint amit Merkel kínál.

Merkel kutyaszorítóba került, a politikai-, pénzügyi- és médiahadosztályai, hiába voltak elképesztő túlerőben, véres vereséget szenvedtek, az európai átlagpolgárok, de főképp a leginkább érintett országok átlagpolgárai Orbán megoldásának, sikerének a támogatóivá lettek. Ezt a sikert próbálja csökkenteni, elfedni Merkel azzal, hogy rendszeresen verbális kirohanást intéz Orbán ellen, próbálva elfedni ezzel azt is, hogy egyébként nagyrészt azt csinálja, amit Orbán javasolt, azzal ellentétben, amit ő maga ígért még néhány hete, hónapja.

Az agyafúrt Dávid ismét legyőzni látszik az elbizakodott Góliátot…

3
https://demagog.blogstar.hu/./pages/demagog/contents/blog/21772/pics/lead_800x600.jpg
angela merkel,beözönlés,bevándorlás,európa,európai bizottság,faymann,horvátország,magyarország,menekültek,migránsok,orbán viktor
 

Hozzászólások

A bejegyzésre 3 db hozzászólás érkezett!
Tibor 2015-10-19 14:32:15
MCoudenhove-Kalergi terv: Lopakodó Népirtás Európa Népei Ellen!!!

Miden Magyar Hazafinak ajanlom,hogy olvassa el ezt a szornyu de megis tanulsagos cikket,mert lathatjuk ebben a leirasban,hogy hogyan akarjak a milliomosok tonkre tenni es eltuntetni Europat valamint az eredeti europai nemzeteket!!!! Megtudhatjuk azt is hogy miert akarja Angela Merkel,hogy a Nemet Nemzetbol egy kevert nemzet legyen! Kerem,hogy mindenki,ha elolvasta es lajkolta,shareingolja is (kuldje tovabb) hogy mindenki megtudja,hogy mi keszul ellenunk Europaiak ellen!!!!

MCoudenhove-Kalergi terv: Lopakodó népirtás Európa népei ellen

A tömeges bevándorlás egy olyan jelenség, melynek kiváltó okait a mai napig ügyesen kendőzi el a multikulturalista propaganda, mely azt – tévesen – elkerülhetetlen történelmi folyamatnak állítja be. Ezen cikk célja az, hogy rámutasson a harmadik világbeli bevándorlás mesterségesen előidézett voltára, melyet sokan a modern világ, a társadalmi “fejlődés” elkerülhetetlen velejárójaként akarnak láttatni, ez a folyamat valójában több évtizedes, tudatos tervezés eredménye, hogy kontinensünk arculata végleg megsemmisüljön.

A Pán-Európai Mozgalom megszületése

Kevesen tudják, hogy az európai integráció egyik fő megindítója ugyanaz a személy volt, aki lerakta az ideológiai alapjait az európai népek ellen folyó csendes népirtásnak. Egy olyan emberről van szó, akinek a létezése ismeretlen a tömegek számára, de az elit az Európai Unió megalapítójának tartja.

Neve: Richard Coudenhove-Kalergi, akinek az apja egy osztrák diplomata volt: Heinrich Coudenhove-Kalergi, akit rokoni szálak fűztek a Kallergis elnevezésű bizánci császári családhoz, édesanyja a japán származású Mitsu Aoyama volt. Richard Kalergi a háttérből működve, távol a nagyközönség fürkésző tekintetétől, sikeresen győzte meg Európa legfontosabb államfőit az európai integráció tervének végrehajtásáról, mivel személyes ismerőse volt a korabeli európai nemesek és jelentős politikusok mindegyikének és mivel megörökölte a nemesi származású, diplomata édesapjának a politikai kapcsolatait.

1922-ben, Bécsben alapította meg a Pán-Európai Mozgalmat melynek célja egy “Új Világrend” létrehozása volt, melynek vezető államai az Egyesült Államok és a vele szövetséges, föderális államok lennének. E terv szerint a világkormány létrehozásának első lépése az európai integráció megindítása lenne. A kezdeményezés legelső támogatói között voltak olyan cseh politikusok is, mint Tomáš Masaryk és Edvard Beneš, az anyagi alapot a dúsgazdag bankár Max Warburg teremtette meg a 60 000 márka pénzbeli adományával. A Pán-Európai Mozgalmat Ignaz Seipel osztrák kancellár és Ausztria későbbi miniszterelnöke Karl Renner vezette. Később olyan francia politikusok támogatták a mozgalmat, mint Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi.
Az európai fasizmus felemelkedésével a Kalergi tervet törölték és a Pán-Európai Mozgalmat szétverték, de a második világháború után, hála Kalergi fáradhatatlan és őrült tevékenységének, Winston Churchill és a B'nai B'rith elnevezésű zsidó szervezet támogatásának és olyan neves lapok médiatámogatásának, mint amilyen a New York Times, a tervet végül elfogadja az Egyesült Államok kormánya. Ennek erdeményeképp a CIA végül belekezdett a terv végrehajtásába.

A Kalergi terv lényege

Könyvében – melynek címe: “Praktischer Idealismus” – Kalergi rámutat, hogy a jövő Európáját nem az Óvilág honos népei birtokolják majd, hanem egyfajta ember alatti ember, mely a különböző rasszok kényszerített keveredésének az eredménye. Kalergi egyértelművé teszi, hogy Európa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli gyökértelen és soknemzetiségű sokaság, melyen a jövőbeli hatalmi elit könnyűszerrel tudna uralkodni.

Kalergi első lépésben az európai nemzetek önrendelkezési joguktól való megfosztását hirdette, a későbbiekben ezen nemzetek kiirtását tűzte ki célul tömeges bevándorlás és etnikai szeparatista mozgalmak révén. Ahhoz, hogy Európát egy új vezető réteg akadálytalanul uralhassa, Kalergi egy feketékből, ázsiaiakból és fehérekből álló új, homogén faji keveréknépesség létrehozását hirdette. De ki lesz ezen a népességen uralkodó új elitréteg? Kalergi erről is felvilágosít minket:

A jövő embere kevertfajú lesz, a mai kor faji csoportjai és társadalmi osztályai lassan, fokozatosan eltűnnek a tér és idő beszűkülése, az előítéletesség megszűnése miatt. Az eurázsiai-negroid faj a jövő, mely küllemében leginkább az ősi egyiptomiakra hasonlít. Ennek a fajnak a létezése fogja a népek és egyének sokféleségét felváltani. Európa a judaizmus elpusztítása helyett – akarata ellenére –, kiművelte és erőssé tette ezt a népet, hogy ezen mesterségesen előidézett fejlődési irány során a jövő társadalmi elitjét képezzék. Egyáltalán nem meglepő, hogy az a nép, mely a gettók börtönéből szabadult, vált Európa új szellemi arisztokráciájává. Európa gondoskodása megteremtett tehát egy új, modern arisztokráciát, azokban az időkben, amikor a hagyományos európai, feudális arisztokráciát végleg szétzúzta a zsidó emancipáció. (a Francia Forradalom mészárlásai nyomán)

Bár Richard Kalergi nevét egyetlen tankönyv sem említi meg, az ő elgondolásai képezik az Európai Unió eszmei alapját. A különböző etnikai kisebbségeket előtérbe helyező és védő intézkedések és jogszabályok összessége azzal a céllal született meg, hogy elősegítse az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák identitásunkat, hogy Európa teljes népességét egy fajta keverék, mulatt fajjá homogenizálják. Ezen intézkedéseknek nem humanitárius célja van, hanem az, hogy megvalósítsák az emberiség eddigi legnagyobb népirtását, melyet a kíméletlen multikulturalista rezsim akar elkövetni. Minden második évben kiosztják a Coudenhove-Kalergi Európa díjat azoknak az európaiknak, akik élvonalában álltak ennek a bűnös tervnek a végrehajtásában. A díjat többek közt olyan politikusoknak is megítélték, mint Angela Merkel és Herman van Rompuy.

A genocídiumra – azaz népirtásra – való szüntelen uszítás szerves részét képezi az ENSZ felhívásainak, mivel a világszervezet állandó jelleggel bevándorlók millióinak befogadását követeli Európától, hogy enyhítsenek az úgynevezett “demográfiai válságon”. Az ENSZ New York-i kirendeltségének egy 2000 év január havában közzétett jelentése szerint – címe: “Immigration replacement: A solution to declining and aging population” – Európának 2025-ig 159 000 000 bevándorlóra van szüksége.

Az ember elgondolkozik azon, honnan jöhetnek ezek a számok, melyek azt hivatottak bizonyítani, hogy nekünk X év múlva Y számú bevándorlóra van “szükségünk”. Könnyű belátni, hogy a “demográfiai válságot” bőkezű családtámogatási rendszerrel, családbarát értékrend közvetítésével és a családromboló devianciák hirdetésének a szankcionálásával könnyedén meg lehetne oldani. Nyilvánvaló, hogy az Európán kívüli génállomány beáramlása tönkreteszi népeink genetikai örökségét, a bevándorlásnak hála egyszer megszűnünk létezni, mint egyedi faji és etnikai csoport. A különböző deszegregációs, multikulturalista és “rasszizmus” ellenes intézkedéseknek az egyedüli célja az, hogy eltorzítsák népünket, hogy olyan ember alatti emberekké váljunk, akiknek nincs nemzeti identitása, saját kultúrája és történelme. Röviden összefoglalva a Kalergi tervben foglaltak alapozzák meg a mindenkori kormányok azon intézkedéseit és jogi szabályozóit, melyek a honos Európai népesség tömeges bevándorlással való megsemmisítését tűzték ki célul. G. Brock Chisholm az Egészségügyi Világszervezet egykori vezetője mesterien elsajátította a Kalergi terv doktrínáját, ez teljesen egyértelmű a hangoztatott álláspontja alapján: “Amit fontos lenne megtenni az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerűsítsük a – rasszok közötti – vegyes házasságokat a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj, egy olyan világban, melyet egy központi kormány fog teljes egészében irányítani. ”

Végkövetkeztetések

Ha körbenézünk korunk multikulturális társadalmában, nyilvánvalóvá válik, hogy Kalergi terve a végkifejletéhez közeleg, mivel napjainkban Európa összeolvadása zajlik a harmadik világgal. A faji keveredés pestise évente többezer kevert fajú gyermek megszületését eredményezi, ők “Kalergi gyermekei”. A fősodratú média a félretájékoztatás és a bevándorláspárti álhumanitárius propaganda kettős nyomásával akarja a honos európai embereket szüntelenül a saját örökségük, identitásuk és származásuk megtagadására kényszeríteni.

A dolgozók millióit megnyomorító globális kapitalizmus tányérnyalói szakadatlanul arról akarnak minket győzködni, hogy identitásunk megtagadása egy “nemes”, haladó és humanitárius cselekedet. Napjainkban minden eddiginél fontosabb a rendszer hazugságai ellen küzdeni, hogy felébresszük az európai népek forradalmi küzdőszellemét, hogy kiálljanak nemzeti önrendelkezési és önszerveződési jogukért és felkeljenek a multikultikulturalista elnyomatás ellen! Mindenkinek látnia kell, hogy az európai integráció valójában csendes népirtás az európai gyökerű népek ellen.
Válaszolok
Tibor 2015-10-19 14:25:40
Dear Angela Merkel,Why do not close the EU border by the Greek?The Biggest Waste of Money to give for Turkey!!! They are clever and going to take the EU money and after will do not control the immigrants and smugglers!!! Do not let to come 76,690,509 Turkey people without visa to Europe!!! The muslim population will take over of Europe!!! Muslim Europe: the demographic time bomb transforming our continent! Europe's low white birth rate, coupled with faster multiplying migrants, will change fundamentally what we take to mean by European culture and society. The growing Muslim population is of particular interest. Muslims are the only immigrants coming into the EU in large numbers; there are plenty of entrants from all points of the compass. But Muslims represent a particular set of issues beyond the fact that atrocities have been committed in the West in the name of Islam. Germany's Muslim population is set to skyrocket by more than 700,000 in 2015, pushing the total number of Muslims in the country to nearly 6 million for the first time.Dear Angela Merkel why do you want to genocide the European and German people?English: http://balder.org/judea/Richard-Coudenhove-Kalergi-Practical-Idealism-Vienna-1925.php German:http://balder.org/judea/Richard-Coudenhove-Kalergi-Praktischer-Idealismus-Wien-1925-DE.php
Válaszolok
Stella 2015-10-19 14:01:23
Nagyszerű leírása a jelenlegi európai helyzetnek, és benne a köntörfalazás nélküli IGAZSÁGNAK. Csak gratuláció illeti meg a cikk íróját. Még sok ilyen igaz szót írjon .Talán elöbb utóbb mind több embernek kinyílik a szeme és meglátja mi a valóság körülöttünk.
Válaszolok

Ezeket a cikkeket olvastad már?